Přirozený produkt určený k péči o rybníky, jezírka a ostatní vodní plochy s jejich obyvateli bez použití chemických prostředků

Voda a život v ní je fascinující, jen když je ekologicky vyvážený.


Přírodní přípravek ze stabilizovaných efektivních mikroorganizmů (EM) pro ošetřování rybníčků a ryb.

Je to tekutý produkt, který není nutno aktivovat.

Vodní svět se svými rostlinami živočichy si zaslouží ochranu. V přirozeném vodním prostředí vládne biologická rovnováha, která se sama udržuje. V umělých rybníčcích, nádržích a akváriích se však jedná o umělý systém, který je náchylný k biologické nerovnováze. Aby toto vodní prostředí dobře prospívalo, potřebuje údržbu a ošetřování.
K tomu je určen přírodní ProMilieu® POND produkt.

Kvalita vody a podmínky životního prostředí mají přirozeně hlavní vliv na růst, vývoj, zdraví a rozmnožování našich kultur a živočichů v umělých nádržích.

U biokultur obsažených v ProMilieu® POND se jedná o optimální kombinaci užitečných zástupců mikroorganizmů, které nejsou geneticky manipulovány a pocházejí z volné přírody. Ty jsou nasazeny do rybníčků a vodních kultur jako takzvané dominantní organizmy. Svojí převahou podporují užitečné, takzvané nutrifikační bakterie a tím výrazně podporují samočistící účinky vodních biotopů. Organické substance, jako např. odumřelé části rostlin, výkaly z ryb a ostatních obyvatel rybníčků, jakož i zbytky krmiv jsou těmito nutrifikačními bakteriemi přeměněny v bílkovinovou stavební hmotu.* (*viz Vysvětlivky).

Současně s ProMilieu® POND docílíme zvýšenou vazbu fosfátů v sedimentu. Tím jsou také redukovány vodu silně zatěžující fosfáty. Jako poslední, ale příjemný účinek mikroorganizmů je značně zredukovaný vývin zapáchajících plynů jako jsou sirovodík a metan.

Urychlení sebečistícího procesu

Vysoce koncentrované, stabilizované, přirozené a efektivní mikroorganizmy v ProMilieu® POND podporují a urychlují samočistící procesy v rybničním ekosystému. Současně zlepšují a stabilizují ekologickou rovnováhu, takže regenerace a vitalita rybníčku a jeho obyvatel se neustále zlepšuje.

Zvláštní znaky a charakteristické vlastnosti rybníku ošetřeného přípravkem ProMilieu® POND

  • výrazně lepší průzračnost vody
  • stabilní hodnoty pH
  • méně sedimentů a bahna na dně
  • „volné“ fosfáty jsou vázány v sedimentu
  • redukcí sirovodíku, metanu a amoniaku se podstatně snižuje zatuchlý zápach vody
  • zamezení kritického nárůstu škodlivých látek
  • ryby a další vodní živočichové jsou podstatně vitálnější, větší a mají výraznější
  • přirozené zabarvení, lepší se jejich reprodukční schopnost

Praktické použití: Ošetření vody je důležité

Kvůli vysoce koncentrovanému mnohostrannému společenství mikroorganizmů platí ProMilieu® POND jako základní dávkování 1 litr na 10 kubických metrů (10.000 litrů) vody. V základě jej můžeme aplikovat na jaře od teploty vody vyšší než +5°C poprvé, tedy ještě před příchodem prvních řas. Doporučujeme toto množství aplikovat po celou sezónu (zahradních jezírek) ve čtyř až šestitýdenních cyklech tak, že odebereme vodu z rybníčka a smícháme v poměru 1:10 litrům vody a pokud možno nastříkáme na celou plochu rybníčku (hadicí nebo kropáčem). Bakterie se pak už časem rozšíří samy. Pokud již řasy kvetou, doporučujeme 14-ti denní odstup, až se voda zase vyčistí. Potom opět aplikovat ve čtyř až šestitýdenních přestávkách jako prevenci a jako ošetření.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA!!

Současné nasazení chemikálií a ošetření vody s UV zářičem, může účinnost ProMilieu® POND snížit, nebo zcela zastavit.

Vezměte, prosím, na vědomí, že každý přírodní rybníček a každý vodní systém je jiný.

Také u přípravku ProMilieu® POND se jedná o živé kultury, které se musí ve vodních biotopech nejprve usídlit a s prostředím se sžít.

Informace pro provozovatele vodních ploch: ProMilieu® POND smí být podle ustanovení II nařízení (EG) Nr.:889/2008 použito v ekologickém zemědělství EU (v evropské unii).

Balení : 1 litr, 5 litrů, 10 litrů

*Vysvětlivky z textu: Tento rozkladný produkt (bílkovina) se za působení kyslíku v amoniu (NH4+) a malého dílu amoniaku (NH3) přemění. Tento proces se nazývá nutrifikace: přes mezistupeň nitrit (NO2-) vzniká rostlinná výživa nitrát (NO3-) Nitrát není pro ryby jedovatý a je většinou vodních rostlin zužitkován jako výživa.

Péče o AKVÁRIA:

ProMilieu® AQUA - přirozený produkt určený k péči o akvária s jejich obyvateli bez chemie

Vedle speciálního produktu ProMilieu® AQUA - 100ml láhev na 1000 l vody.

doporučujeme také použití EM-keramických válečků (pipes), které se postarají o energetizaci vody, rozpad klustrů (škodlivých shluků molekul) a případné pohlcení některých nebezpečných látek. Keramické pipes-valečky, můžeme vložit do venkovních, nebo vnitřních filtrů, případně jen položit na dno akvária.