Služby

Přednášíme dle domluvy ve svazech zahrádkářů, chovatelů, ve spolcích včelařů, ekologických sdruženích, v centrech pro rodinu a jiných zařízeních, případně i na setkáních, kde jsou ochotni naslouchat novým způsobům ošetřování prostředí, chtějí omezit či úplně vyloučit působení chemie a přitom se sami podílet na znovunastolení ekologické rovnováhy našeho prostředí.

Témata jsou zaměřená na posluchače, týkají se jejich zájmů např. jak zlepšit životní prostředí na pracovišti, v domácnosti, jak zvýšit výnosy plodin, odolnost rostlin vůči škůdcům a nemocem, zlepšit chovný stav zvířat a ovlivnit zdravotní stav včelstev, zabránit přemnožení hmyzu a odstranit zápach, jak využít domácí odpad ……... Na přednáškám existuje možnost zakoupení produktů.

Rádi Vám poradíme, případně dle svých možností přijedeme k Vám, prakticky Vám ukážeme, jak postupovat a kterých chyb se vyvarovat pro dosažení úspěchu.

Nebráníme se spolupráci se školami, mateřskými školkami, zdravotními zařízeními a jinými podniky s větším shlukováním lidí. Vítáme také spolupráci s kamennými bio-obchody v celé ČR. Hledáme spolupracovníky v různých krajích republiky.

V případě zájmu zasíláme produkty na dobírku (možnost zasílání tekutých produktů omezujeme pouze za velkého snížení venkovní teploty v zimě nebo za maximálního zvýšení teploty v parném létě.

Dle svých možností se zúčastňujeme pořádaných výstav v ČR, sledujte v odkazu Aktuálně, kde svou účastí vycházíme lidem, jež nepoužívají internet vstříc, zde nabízíme možnost nákupu produktů za mimořádné výstavní slevy.