Půda a rostliny

Hlavní výhody produktů řady ProMilieu při použití pro půdu a rostliny:

• regeneruje půdní prostředí pro pěstování rostlin
• zabraňuje hnilobným procesům
• zvyšuje podíl humusu v půdě
• z pěstování a ošetřování je možno vyloučit použití umělých hnojiv a pesticidů
• desinfikuje půdu, rozkládá jedy a přeměňuje je na zužitkovatelné elementy
• vytlačuje škůdce
• podporuje rovnoměrné a rychlé klíčení ošetřených semen
• posiluje odolnost rostlin, přičemž zvyšuje výnosy
• zlepšuje kvalitu plodů (velikost, vzhled, vůni i chuť plodů)
• zlepšuje skladovatelnost
• Používá se pro přípravu kvalitního hnojiva a přeměnu trusu na zahradnický substrát
• Přináší ekonomické úspory, návratnost investic dosahuje řádu stovek %.

Produkty EM řady ProMilieu jsou zaregistrovány jako produkty pro ekologické zemědělství Výzkumným ústavem FibL ve Frakfurtu nad Mohanem, jsou certifikovány značkou Ökop, kontrolního úřadu EU pro ekologické zemědělství.

EM-Farming SUPER AKTIVIERT
náš všestranný pomocník

ProMilieu® TERRA
Zllepšuje tvorbu kořenů, násadu a kvalitu plodů


ProMilieu® GARTEN
BOKASHISměs bohatá na živiny


ProMilieu® FOLIO
Prostředek pro posílení rostlin a k ochraně před nemocemiKýbl na BOKASHI
aneb s kompostováním začínáme už v kuchyni !!