Efektivní mikroorganismy

EM-FILOSOFIE

Kdo obýval dříve naši planetu? Adam a Eva nebo to byly mikroorganismy? Kdo jsme. Kdo nás„obývá“, kdo určuje, zda jsme zdraví? Vše tkví v rovnováze mikroorganismů, která utváří harmonii uvnitř našeho těla a stejně tak v celém našem životním prostředí. Převládnou-li někde ti “zlí”, onemocní nejen příroda,, ale i člověk. Harmonie - rovnováha, správný poměr toho špatného a dobrého hraje v celém našem životě důležitou roli.

EM-BIOLOGIE

Na světě existuje obrovské množství chemických látek. Na takové zatížení však nebyla příroda vybavena. Průmyslem bylo dáno do oběhu 70 000-100 000 chemických látek. Čistě početně to může vytvořit až 2,5 miliardy různých dalších spojení. A na to nebyla příroda připravena!! Příroda umí bez trvalých následků využít jen přirozené, organické látky. Různé chemické sloučeniny nepatří k normálnímu koloběhu přírody.

Všechny mikroorganismy vyskytující se ve směsích EM jsou přírodní a žádné z nich nejsou geneticky modifikované. Některé se používají již po staletí při výrobě potravin, jako je víno, pivo, chléb, zelí či jogurt. EM jsou složeny hlavně z bakterií mléčného kvašení, kvasinek a fotosyntetických bakterií. Proces kvašení rostlinného materiálu, který je podporován EM, uvolňuje přirozené látky, jako jsou vitamíny, aminokyseliny, minerální chelátové sloučeniny a antioxidanty. Je známo, že kysané zelí má více vitamínů C než zelí v původním stavu. Naše dodávané EM produkty ovlivňují mikrobiální prostředí výrazným způsobem tak, že pozitivně působící mikroorganismy převládnou. Tyto pak potlačují patogeny a zabraňují hnilobě.

EM-TECHNOLOGIE

byla vyvinuta v Japonsku teprve před 30-ti lety. Dnes je již používána ve více jak 60ti zemích světa. Jedná se o skupinu asi 80ti různých druhů mikroorganismů, které se nachází v takovém poměru, ve kterém se vzájemně podporují a podílejí se na regeneraci životního prostředí. Naše nabízené produkty EM-technologie jsou čilé a bystré životobudiče, které vytvářejí v domácnosti zdravé klima. Uzdravují půdu i rostliny, pohlcují nepříjemné zápachy, rozpouští nečistotu a jako odpad nejsou pro životní prostředí zátěží, neboť představují dodavatele toho nejčistšího životního elixíru.

Jedná se o nejmenší živočichy a o nejstarší obyvatele naší planety
efektivní mikroorganismy

velkolepé pomocníky člověka a ochránce životního prostředí.

Kdo se vydá cestou využívání efektivních mikroorganismů bude překvapen možnostmi regenerace přírody a okolního světa. Nový přístup vyžaduje zapomenout na staré návyky a být otevřen novým poznatkům. Cesta není složitá, vyžaduje jen trochu trpělivosti. Výsledky jsou však překvapivé a radostné.

Vynaložme veškeré úsilí k regeneraci naší přírody. Odpusťme našim předkům, kteří v nevědoucnosti a věříc na pokrok podali ruku chemickému průmyslu, který nás zneužil a velkou měrou se dnes podílí na našich zdravotních problémech!

Cesta, jak náš rostlinný a živočišný svět přivést opět do rovnováhy a harmonie, není jednoduchá.
Je to však jistá cesta, která nás trvale povede k našemu zdraví.